Evacuatiehulpmiddel
bij brand

Wat is een geschikt evacuatiehulpmiddel bij brand?

Veilig evacueren bij brand is op meerdere manieren mogelijk, waarbij u altijd moet streven naar een humane oplossing. Dit houdt in dat mindervalide mensen met hulp van evacuatiehulpmiddelen veilig en snel geëvacueerd kunnen worden.

Werkgever heeft verplichting

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat mensen beperkingen kunnen hebben die niet zo zichtbaar zijn? Personen met astma of met desoriëntatie, hart- of longpatiënten of personen die een paniekaanval krijgen tijdens een calamiteit moeten ook zo snel mogelijk naar een veilige locatie. Deze personen kunnen vaak geen gebruikmaken van de trap.

Wat is het verschil tussen horizontaal en verticaal evacueren bij brand?

Veilig evacueren bij brand met evacuatiehulpmiddelen kan op twee manieren: zittend of liggend. Daarbij kunt u verticaal of horizontaal evacueren. Bij verticaal evacueren maakt u gebruik van trappen en liften, waarbij de laatste niet gebruikt mogen worden bij een brandmelding.

Bij horizontaal evacueren beweeg je personen naar een ander vertrek op dezelfde verdieping, zoals een andere vleugel of ruimte. Dat heet compartimering: het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties, zogenaamde compartimenten.

Wat zegt de wet over evacuatiehulpmiddelen, zoals bij een brand?

Volgens de Nederlandse Arbowet, de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn heeft een werkgever de verplichting om te voorzien in een veilige evacuatie. De werkgever moet hiervoor een risicoanalyse laten maken, waarbij voldoende evacuatiehulpmiddelen beschikbaar moeten zijn.

In het Arbo-wetboek staat een speciaal artikel (artikel 3e): ‘De werkgever dient doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties’.
In dit artikel staat niet dat het direct verplicht is om evacuatie hulpmiddelen aan te schaffen. Toch kiezen organisaties regelmatig voor de aanschaf van een evacuatiestoel. Met dit evacuatiehulpmiddel zijn organisaties optimaal voorbereid op veilige evacuaties, ook bij een verticale evacuatie nadat er een brand is ontstaan.
evacuatie bij brand escape mobility company

Soorten evacuatiehulpmiddelen bij brand

Met evacuatiehulpmiddelen kunnen patiënten snel, veilig en comfortabel geëvacueerd worden, zowel horizontaal als verticaal – wanneer dat noodzakelijk is. Voor het verticaal evacueren zijn evacuatiestoelen het meest geschikt. Horizontaal evacueren kan met behulp van evacuatiematrassen of evacuatiedoeken.

Evacuatiestoel

Een aantal modellen evacuatiestoelen van Escape Mobility Company heeft extra comfort voor deze kwetsbare doelgroep. Deze stoelen zijn voorzien van een dubbele ergonomische rugleuning, comfortzitting, armleuningen en voetensteun. Bovendien is de evacuatiestoel ook verkrijgbaar in een elektrisch aangedreven variant. Evacuatiestoelen zijn geschikt voor alle trappen, behalve wenteltrappen en trappen steiler dan 40 graden. Evacueren kan met één persoon, ons advies is altijd met twee personen te evacueren.

Evacuatiematras

Evacuatiematrassen zijn geschikt voor alle soorten trappen. Daarbij moet altijd met twee personen geëvacueerd worden. Onze ervaring is dat mensen liever zittend dan liggend geëvacueerd willen worden, maar in sommige gevallen is het gebruik van een evacuatiestoel niet mogelijk. Evacuatiematrassen zijn dan een zeer geschikt alternatief.

Evacuatiedoek

Evacuatiedoeken worden vooral in de gezondheidszorg gebruikt, zoals in ziekenhuizen, bejaardentehuizen en zorginstellingen. Ze zijn uitermate geschikt voor het evacueren van bedlegerige personen. Het evacueren bij een brand gebeurt met het matras van het ziekenhuisbed waaronder een evacuatiedoek bevestigd zit. Een evacuatiedoek kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden, op alle type trappen.

Meer dan 30 jaar ervaring

Escape Mobility Company heeft al meer dan dertig jaar internationale ervaring voor het ontwikkelen, produceren en aanbieden van evacuatiemiddelen om veilig te kunnen evacueren bij een brand. We hebben altijd een advies of een oplossing, ook bij complexe situaties of bouwtechnische belemmeringen.

U kunt vrijblijvend advies aanvragen met onze gratis gebouwenanalsye. Daarbij kijken we naar de meest geschikte evacuatiemiddelen in panden. Bovendien ondersteunen we personeel met trainingen en kunt u gebruikmaken van ons  eenmalig onderhoud of van onderhoudsovereenkomsten.

Bekijk het overzicht van evacuatiehulpmiddelen