Veilige Evacuatie

Wat zijn verschillende methoden voor een veilige evacuatie?

Veilig evacueren is op meerdere manieren mogelijk, waarbij u altijd moet streven naar een humane oplossing. Dit houdt in dat mindervalide mensen met hulp van evacuatiehulpmiddelen veilig en snel geëvacueerd kunnen worden.

Minder zichtbare beperkingen

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat mensen beperkingen kunnen hebben die niet zo zichtbaar zijn? Personen met astma of met desoriëntatie, hart- of longpatiënten of personen die een paniekaanval krijgen tijdens een calamiteit moeten ook zo snel mogelijk naar een veilige locatie. Deze personen kunnen vaak geen gebruikmaken van de trap.
risicogroepen evacuatie escape mobility company

Wat medewerkers moeten weten over veilig evacueren

Wat moeten mensen weten om een evacuatie op een veilige manier te laten verlopen? Allereerst waar en hoe je personen moet opvangen. Ook moeten ze weten wat de openbare hulpdiensten gaan doen. Ook heb je gedragsregels nodig om samen met collega’s snel en veilig een gebouw te verlaten, waarbij je de vluchtroutes goed kent. Vaak nemen bhv’ers of medewerkers van de preventiedienst de rol van coördinator op zich, waarbij zij aanwezige evacuatiehulpmiddelen in kunnen zetten. Ons advies is om hiermee zelf te beginnen en niet te wachten op de komst van hulpdiensten.

Let op: evacuatiehulpmiddelen mogen alleen gebruikt worden door getrainde personen.

Wat is het verschil tussen horizontaal en verticaal evacueren?

Veilig evacueren met evacuatiehulpmiddelen kan op twee manieren: zittend of liggend. Daarbij kunt u verticaal of horizontaal evacueren. Bij verticaal evacueren maakt u gebruik van de evacuatietrappenhuizen en liften, waarbij de laatste niet gebruikt mogen worden bij een ontruiming of een evacuatie. Bij horizontaal evacueren beweeg je personen naar een ander vertrek of compartiment op dezelfde verdieping, zoals een andere vleugel of ruimte. Dat heet compartimering: het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties (zogenaamde compartimenten).

Escape-Chair evac chair evacuatiestoel

Wat zegt de wet over veilig evacueren?

Volgens de Nederlandse Arbowet, de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn heeft een werkgever de verplichting om te voorzien in een veilige evacuatie. De werkgever moet hiervoor een risicoanalyse laten maken, waarbij voldoende evacuatiehulpmiddelen beschikbaar moeten zijn.

In het Arbo-wetboek staat een speciaal artikel (artikel 3e): ‘De werkgever dient doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties’.

Hoogwaardige evacuatiemiddelen om veilig te evacueren

Speciaal voor noodsituaties, ontruimingen en evacuaties heeft Escape Mobility Company hoogwaardige evacuatiemiddelen ontwikkeld. Hiermee evacueert u bij een noodsituatie snel, veilig en comfortabel mindervaliden of mensen met een tijdelijke beperking.

Meer dan 30 jaar ervaring

Escape Mobility Company heeft al meer dan dertig jaar internationale ervaring voor het ontwikkelen, produceren en aanbieden van evacuatiemiddelen om veilig te kunnen evacueren. We hebben altijd een advies of een oplossing, ook bij complexe situaties of bouwtechnische belemmeringen.

U kunt vrijblijvend advies aanvragen met onze gratis gebouwenanalsye, waarbij we kijken naar de meest geschikte evacuatiemiddelen in panden. Bovendien ondersteunen we personeel met trainingen en kunt u gebruikmaken van  eenmalig onderhoud of van onderhoudsovereenkomsten.

 

Bekijk het overzicht van evacuatiehulpmiddelen