Evacuatie van een
rolstoelgebruiker

Hoe evacueer je een rolstoelgebruiker?

Het veilig evacueren van een rolstoelgebruiker bij bijvoorbeeld brand is op meerdere manieren mogelijk.
U moet altijd streven naar een humane oplossing. Dit houdt in dat rolstoelgebruikers met hulp van evacuatiehulpmiddelen veilig en snel geëvacueerd kunnen worden.

Werkgever heeft verplichting

Heeft u er trouwens ook wel eens bij stilgestaan dat mensen beperkingen kunnen hebben die niet zo zichtbaar zijn als bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker? Personen met astma of met desoriëntatie, hart- of longpatiënten of personen die een paniekaanval krijgen tijdens een calamiteit moeten ook zo snel mogelijk naar een veilige locatie. Deze personen kunnen vaak geen gebruikmaken van de trap.

Wat is het verschil tussen zittend en liggend evacueren?

Het veilig evacueren van een rolstoelgebruiker kan zoals eerder aangegeven met evacuatiehulpmiddelen. Daarbij kan uit twee verschillende opties gekozen worden: zittend of liggend evacueren. Met andere woorden: gebruikt u een evacuatiestoel of een evacuatiematras? Met beide oplossingen kunt u verticaal en/of horizontaal evacueren. Bij verticaal evacueren maakt u gebruik van trappen en liften, waarbij de laatste niet gebruikt mogen worden bij een brandmelding.

Bij horizontaal evacueren beweeg je personen naar een ander vertrek op dezelfde verdieping, zoals een andere vleugel of ruimte. Dat heet compartimentering: het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties, zogenaamde compartimenten.

Waar moet u in het bijzonder aan denken bij het evacueren van een rolstoelgebruiker?

Het kan zijn dat een rolstoelgebruiker wat meer hulp nodig heeft bij het plaatsnemen in of op het evacuatiehulpmiddel. Vraag altijd wat deze persoon eventueel zelf wel of niet kan en waarmee hij/zij eventueel hulp nodig heeft van u en/of uw evacuatie assistent. De rolstoel blijft tijdens een evacuatie achter in het gebouw. Dus op de verzamelplaats aangekomen zijn er de volgende opties:

– evacué(e) blijft in evacuatiehulpmiddel zitten (bij een evacuatiestoel dient deze wel te zijn voorzien van een voetensteun en eventueel armleuningen)

– evacué(e) neemt plaats op een andere beschikbare zetel (indien deze niet voor handen is kan men ook op de grond plaats nemen mits mogelijk)

Wat zegt de wet over evacuatiehulpmiddelen, zoals bij een brand?

Volgens de Nederlandse Arbowet, de Belgische CODEX en de Europese Richtlijn heeft een werkgever de verplichting om te voorzien in een veilige evacuatie. De werkgever moet hiervoor een risicoanalyse laten maken, waarbij voldoende evacuatiehulpmiddelen beschikbaar moeten zijn.

evacuatie bij brand escape mobility company
In het Arbo-wetboek staat een speciaal artikel (artikel 3e): ‘De werkgever dient doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties’.
In dit artikel staat niet dat het direct verplicht is om evacuatie hulpmiddelen aan te schaffen. Toch kiezen organisaties regelmatig voor de aanschaf van een evacuatiestoel. Met dit evacuatiehulpmiddel zijn organisaties optimaal voorbereid op veilige evacuaties, ook bij een verticale evacuatie nadat er een brand is ontstaan. Een alternatief is de evacuatiematras.
evacuatie bij brand escape mobility company
Meer informatie omtrent dit topic vind u op de site van het nederlands instituut van toegankelijkheid.
 

Meer dan 30 jaar ervaring

Escape Mobility Company heeft al meer dan dertig jaar internationale ervaring voor het ontwikkelen, produceren en aanbieden van evacuatiemiddelen om veilig te kunnen evacueren bij een brand. We hebben altijd een advies of een oplossing, ook bij complexe situaties of bouwtechnische belemmeringen.

U kunt vrijblijvend advies aanvragen met onze gratis gebouwenanalsye. Daarbij kijken we naar de meest geschikte evacuatiemiddelen in panden. Bovendien ondersteunen we personeel met trainingen en kunt u gebruikmaken van ons  eenmalig onderhoud of van onderhoudsovereenkomsten.

Bekijk het overzicht van evacuatiehulpmiddelen